Welcome to our new colleague!!

I am proud to introduce Jochem Lindelauf to you.

Jochem studied International Relations and International Organization in Groningen, Netherlands and recently moved to Amsterdam. He has a background of working in civil society and European youth work with a special focus on democratization in Eastern Europe and the former Soviet Union. He also lived and worked in Berlin for an internship in this field.

Through his experience with international communication and project management, we believe that working with people in international relocation suits him perfectly. We trust he will bring our clients a stress-free relocation experience.

Getting GDPR-ready with a little…

… help from our Friends!!

A big thank you to all our team members for their contribution towards GDPR compliance! It was a very successful meeting last week, where we all became more aware of the increased processing of digital data and the need to protect it. The meeting started with showing the trailer of the WikiLeaks film “The Fifth Estate” pointing the attention to the somewhat grim effect of data leaking, and finished with a brainstorm session about how our field consultants could contribute to being compliant.

We also had a chance to introduce our new colleagues Danielle and Jochem, and at the same time say goodbye to Saskia. A special thanks to our colleague Rachel Viersma for her wonderful pictures of our meeting!

Letty & Jochem, Danuta Saskia 1 Danielle Teammeeting GDPR Taking GDPR notes Goodbye Saskia

We are about people coming together, exchanging knowledge and experience! We are i-Mobility Relocation, how may we serve you?

Opinie over voorgenomen versobering 30% regeling

De tussentijdse looptijdverkorting van de 30%-regeling voor bestaande gevallen is voor Leo Stevens de zoveelste bevestiging dat respect voor de bestuurlijke beginselen kennelijk niet meer in de genen zit van onze bestuurders. “Een trieste constatering,” vindt de emeritus hoogleraar fiscale economie van de EUR.

Looptijdverkorting ook voor bestaande gevallen
Het kabinet wil per 1 januari 2019 de looptijd van de 30%-regeling voor werknemers uit en naar het buitenland verkorten van acht naar vijf jaar. Deze verkorting geldt zowel voor nieuwe als bestaande gevallen. Ook voor het belastingvrij vergoeden van de werkelijke extraterritoriale kosten gaat een maximumperiode van vijf jaar gelden. Dat het kabinet de looptijd van de regeling voor bestaande gevallen niet eerbiedigt, zorgt voor veel onrust. In een eerder artikel voor TaxLive gaven Frank Mélotte en Huub Kapel (LIMES international) al aan dat respectering van bestaande gevallen toch het minste is wat men van een betrouwbare overheid mag verwachten.

Discutabel
Stevens, die zich nog altijd met hart en ziel inzet voor kwaliteitsverbetering van de fiscale rechtstoepassing, kan niet anders dan deze zienswijze van Mélotte en Kapel beamen. “Op zichzelf genomen zijn in de kabinetsreactie op de evaluatie van de 30%-regeling begrijpelijke argumenten aangevoerd voor de looptijdverkorting: de regeling wordt hierdoor doelmatiger, de beschikking 30%-regeling wordt veelal niet langer gebruikt dan vijf jaar en vrijwel ieder ander land met een vergelijkbare regeling hanteert in de regel een vijfjaarslooptijd.” Desondanks is het zonder enige bestuurlijke schroom doorvoeren van een looptijdverkorting voor bestaande gevallen volgens Stevens zéér aanvechtbaar. “Het kabinet negeert hiermee het vertrouwensbeginsel en vindt het kennelijk zelfs niet nodig deugdelijk te onderbouwen waarom de eerbiedigende werking van dit soort regelingen niet behoeft te worden gerespecteerd .Dat is een verkeerd signaal richting belastingplichtigen. Regelgeving en uitvoering moeten worden gedragen door fundamentele rechtsbeginselen. Deze inbreuk is de zoveelste toevoeging aan de lijst van beleidsregels die de betrouwbaarheid van de overheid ondermijnen.”

Geloofwaardigheid op spel
Met onmiskenbaar onredelijke wetgeving beschadigt het kabinet de belastingmoraal. In zijn meest recente boek ‘Vertrouwen in de toekomst; vertrouwen in elkaar’ maakt Stevens een brede inventarisatie van de factoren die de afgelopen tijd afbreuk hebben gedaan aan het rechtsstatelijke karakter van het Nederlandse belastingstelsel en die mede hebben geleid tot aantasting van het positieve imago van de Belastingdienst. Het zonder enige onderbouwing met drie jaar verkorten van de maximale looptijd van de 30%-regeling voor bestaande gevallen, past in de daarin opgenomen reeks. Het voelt als een typisch staaltje onredelijkheid.
Het kabinet had dit gevoel volgens Stevens ten minste kunnen pogen te verzachten door het rechtsstatelijke dilemma rond deze maatregel duidelijk in kaart te brengen. Het had kunnen aangeven dat de pro’s en contra’s van de looptijdverkorting óók voor bestaande gevallen serieus zijn gewikt en gewogen, maar dat ondanks alle beginselrechtelijke bezwaren integrale bekorting toch de beste optie is gebleken. “Bestuurlijke integriteit vereist dat je als overheid zoekt naar een evenwichtige afweging van alle in het geding zijnde belangen en niet simpelweg voorrang geeft aan het budgettaire belang.”

Inbreuk op het draagkrachtbeginsel
Stevens is overigens geen voorstander van de 30%-regeling. Het stoort hem dan ook dat in de kabinetsreactie met geen woord is gerept over de inbreuk van deze instrumenteel gemotiveerde regeling op het draagkrachtbeginsel. “Daarom had naast de duur van de fictieve 30%-aftrek en de optie voor de partiële buitenlandse belastingplicht, ook aandacht moeten worden besteed aan de suggestie een maximumbedrag in te voeren voor de aftrek of onbelaste vergoeding van de extraterritoriale kosten. De ongelimiteerde toepassing vormt immers de meest schrijnende inbreuk op het draagkrachtbeginsel. Inbouw van zo’n maximumbedrag zou de regeling meer maatschappelijk draagvlak hebben gegeven.”

Als het aan Stevens ligt verdwijnt uiteindelijk de 30%-regeling, maar dan wel op een doordachte en fatsoenlijke manier. “Het was beter geweest als de wens tot verdergaande aanpassing van de regeling gepaard was gegaan met gerichte beleidsacties om op EU-niveau af te spreken dat alle lidstaten met dit soort schadelijke belastingconcurrentie stoppen en dat zij dat uiteraard doen op een wijze die een rechtsstaat betaamt.”

Source Tax Live

i-Mobility onderschrijft deze opinie. Je kunt alleen in uitzonderlijke gevallen terugkomen op eerder gedane beloften!!

We are ready for May 25th, the GDPR deadline!

We had a very successful team meeting this week, during which we discussed the GDPR preparations we have been undertaking so far. The 8 main principles for the processing of personal date once formulated by OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) in 1980 still hold today. GDPR is about these 8 principles:

1. Collection Limitation Principle

There should be limits to the collection of personal data, data should be obtained by lawful and fair means, and where appropriate, with the knowledge or consent of the data subject.

2. Data Quality Principle

Personal data should be relevant to the purposes for which they are to be used, and, to the extent necessary for those purposes, should be accurate, complete and kept up-to-date.

3. Purpose Specification Principle

The purpose for the collection of data should be specified at the time of collection and data should not be used for anything other than its original intention without again notifying the data subject.

4. Use Limitation Principle

Personal data should not be used for purposes outside of the original intended and specified purpose, except with the consent of the data subject or the authority of the law.

5. Security Safeguards Principle

Personal data should be protected by reasonable security safeguards against such risks as loss or unauthorised access, destruction, use, modification or disclosure of data.

6. Openness Principle

There should be a general policy of openness about developments, practices and policies with respect to personal data. Individuals should have easy access to information about their personal data, who is holding it, and what they are using it for.

7. Individual Participation Principle

An individual should have the right to know if a controller has data about him/her and to have access to that data in an intelligible form for a charge, if any, that is not excessive. An individual should also have the right to challenge a controller for refusing to grant access to his/her data, as well as challenging the accuracy of the data. Should such data be found to be inaccurate, the data should be erased or rectified.

8. Accountability Principle

Data controllers should be accountable for complying with the measures detailed above.

Our consultants are all signing the data processor agreements at the moment, we have our Protocol for Data Breach Notification and a Register of our business processes for which we need to make use of personal data. We are ready for the future of Data Privacy!

Please read about our Privacy Policy and Statement here.

 

We are about people coming together, exchanging knowledge and experience.

We are i-Mobility Relocation. How may we serve you?

Job Opening

After welcoming our new colleague Danielle, we are looking for yet another new colleague!!

The job?

  • International Mobility Coordinator, assisting our customers relocating to the Netherlands with immigration, home finding, settling in and departing again,
  • Full time (32 hours at minimum),
  • Training on the job, if needed.

We ask!

  • A candidate between 30 – 55 years of age and living in the greater A’dam area,
  • University degree or Higher Education,
  • Driving licence,
  • Start date April 1, 2018, possibly sooner.

Preferably a Dutch national, yet with international living and/or working experience. A reliable and creative personality able to deal with life’s inevitable disappointments in a mature way. Positive outlook on life, healthy curiosity and pleasure in service delivery. IT literate & down to earth working attitude, strong administrative skills and strong people skills are a prerequisite. No 9 to 5 attitude but putting up your sleeves and working hard for the fun of it. We offer a personal working environment where you are an important part of the team, supporting your colleagues and getting support from them in return.

Contact me if you believe this is the job for you and we’ll have a talk.

Cristian

Welcome to our new colleague!!

I am proud to introduce Daniëlle de Groot, our new colleague, to you!

With a background in operations and event management, Daniëlle has worked in an international environment for over 20 years. After having lived and worked in Switzerland for 4.5 years, she moved back to the Netherlands with her family in 2006 and has been active in the expat world ever since. With her empathetic, service-minded and results-driven approach, she ensures expats and their families will have a smooth landing and feel welcome in the Netherlands.

I wish her all the luck and a lot of fun for this new adventure!

We are hiring!!

We are hiring!!

We are looking for new office staff, Dutch nationals, with international living and/or working experience. Reliable and creative personalities able to deal with life’s inevitable disappointments in a mature way. IT literate & down to earth working attitude, strong administrative skills and strong people skills are a prerequisite. No 9 to 5 attitude but putting up your sleeves and working hard for the fun of it.

We offer a personal working environment where you are an important part of the team, supporting your colleagues and getting support from them in return. Flexible hours, full time (32 hours at minimum) and training on the job if needed.

The Job?

International Mobility Coordinator

What does it entail?

Assisting our customers relocating to the Netherlands with immigration, home finding, settling in and departing again.

We ask!

University degree or Higher Education

Driving licence

Positive outlook on life, healthy curiosity and pleasure in service delivery

Contact me if you believe this is the job for you and we’ll have a talk!!

Cristian

There’s No App for That

Empathetic Relocation Support: there is no App for that!!

So very true. Even though a service provider will embrace the future and go with the flow of change towards a more online experience, there is no substitute for interpersonal support when it comes to relocating abroad!

Enjoy this Post on LinkedIn by a colleague in the relocation field!

EuRA Global Quality Seal for i-Mobility

We are proud to announce that on Friday February 10th, 2017 we passed the re-certification audit for the EuRA Global Quality Seal.

Each year new requirements are added to obtain the EGQS. That goes to show that the EuRA is actively expanding their knowledge and is eager to develop the best practices and quality standards in the Relocation Industry. We learn a lot from them and take pride in being a member of such an organisation.

We also discovered that our scores on customer satisfaction are among the highest in the industry! 

We are proud to carry the EGQS for the next two years and will make sure to keep up the good work!

Cristian

 

The hardest part of moving overseas is the reverse culture shock of coming home

“You’re so brave” was the most common response when we announced that we would be moving overseas to the Netherlands. Within 12 months the plan had grown from an idea over the kitchen table to my husband organising a European passport and starting to job-hunt.

On our first overseas trip together, a decade earlier, we had spent a few days in Amsterdam and shared memories of getting lost amongst the canals and friendly locals helping us find our youth hostel. This seemed like enough for him to say yes to a legal job opportunity in The Hague and for us to pack up our three-year-old’s toys and her little sister’s pram and prepare for a very different Dutch experience.

“Returning home brings with it an expectation that everything will be the same, but the people I left behind have moved on and I’ve changed as well,” writes Mihal Greener.

With all the excitement involved in the move, it didn’t feel like we were being especially brave. Restless for a change, we reasoned that if it didn’t work out we could always just pack up and return home. The decision that took reserves of bravery only came seven years later when we decided to leave our home in the Netherlands and return to Australia.

To outsiders, this didn’t look like the difficult move. We were going back to Melbourne, the city we had grown up in, to an extended support network of family and friends. We spoke the language, knew where to get the best coffee and how to get around. But from lurking on expat discussion forums, I knew that repatriation was frequently labelled the hardest move of all. It’s where day-to-day life is easier, but the trade-off is a loss of adrenalin and sense of adventure that comes with the challenges of making a foreign city into a home.

Of all the parts of our lives in the Netherlands, it’s the adrenalin that has been the hardest to leave behind.

My world felt so much larger living in Europe. Not only could I jump into a car and delight at crossing borders, but my eyes were also opened to a different way of approaching life, from home birthing to a lack of materialism and cycling everywhere. My community was filled with fellow expats who were raising their children as global citizens, moving countries every three or four years. My UK neighbours would share stories about being evacuated from Africa with only hours to pack and leave, or having armed guards accompany them in the Middle East, while I admired how worldly their kids were. I started feeling like anything was possible, making lists of places to visit and idly speculating about which country we should move to next.

Returning home felt like the adventure had abruptly ended and the world became much smaller again. It’s not just the physical distance but also the ease of daily life, where fresh perspectives and new experiences need to be more actively sought out.

Returning home brings with it an expectation that everything will be the same, but the people I left behind have moved on and I’ve changed as well. We’ve missed chunks of each other’s lives, the real stuff that happens beyond social media and is shared over a glass of wine. There’s a space that needs to be filled.

Robin Pascoe, author of Homeward Bound: A Spouse’s Guide to Repatriation, compares repatriation to wearing contact lenses in the wrong eyes. “Everything looks almost right,” she says. Not quite fitting feels more unsettling than integrating into an entirely new culture.

I Am A Triangle, an online expat group, evolved from a blog where Naomi Hattaway describes how when a person leaves circle country and moves to square country, they leave as a triangle – no longer quite fitting in in either place. As a triangle, the adage is to give the reparation process at least a year to settle in. It’s also, I suspect, the time it takes to lose that connection with a past life and allow the longing and comparisons to subside.

The duality of being a triangle is that so much feels familiar and at the same time so different, causing its own kind of disorientation. Within our family this division was amplified. As parents we had to readjust to life in Australia, but it had always been our home. For our children – aged 10, 8 and 5 – who had spent most of their lives in the Netherlands and where the youngest was born, home was where they had their bedrooms and school friends and they were all devastated at having to say goodbye. Australia was the country on their passports and where they would fly out to every few years to visit family and friends.

Now they are struggling to keep a sense of their Dutch identity, despite not having a passport or any tangible identifier of their time in a country where they felt, for the most part, like they belonged. The Olympics brought home these conflicted loyalties when my daughter proclaimed her support for the Netherlands at every possible opportunity. In case there was any ambiguity about her thoughts on repatriation, she also made sure, whatever the event, to vocally support any country competing against Australia.

Each of our children has a different accent and different relationship with the Netherlands and Australia, a product of their respective ages and identity. They’ve grown up loving Vegemite, but at an Australia Day BBQ a week after our return they were the only children refusing tomato sauce on their hot dogs, instead squirting it next to their cheese toasties to dunk the sandwich into, Dutch-style.

While people are welcoming us back home, we are all grappling with the realisation that repatriating means having a bit of your heart on different sides of the word. Of all the experiences we shared, this is the part that requires the most bravery.